วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

การพยาบาล

ชื่อ การดูแลทารกแรกเกิด

Web http://www.sk-hospital.com/~ob/pp/pp.htm

เว็บไชด์นี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด

ตั้งแต่วิธีการอาบน้ำ การป้อนนม การอุ้ม


ชื่อ การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

Web http://thaifp.com/palliative/main.html

จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ว่ามีวิธีการดูแลอย่างไรให้ถูกต้อง


ชื่อ การดูแลผู้สูงอายุ

Web http://www.doctor.or.th/taxonomy/term/160/all

เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ว่าควรจะดูแลอย่างไรให้ไกลจากโรค ให้ไม่เป็นทุกข์ชิ่อ คู่มือดูแลสุขภาพ

Web http://www.doctor.or.th/taxonomy/term/5009/all

เป็นคู่มือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับคนเรา


ชื่อ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช

Web http://203.155.220.217/hc40/webpage/eq/eq.html

วิธีการดูแลผูป่วยจิตเวชว่าจะต้องทำอย่างไร มีส่วนร่วมอะไรกับผู้ป่วย อาการความผิดปกติ

ของผู้ป่วย

1 ความคิดเห็น:

  1. การพยาบาล ลองเข้ามาอ่านกันดูนะ เอิ้กๆ ...

    ตอบลบ